Solidarność

Solidarność

Czas pracy

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 18 Marca 2008 - 17:47, admin

Mniej więcej w połowie kwietnia br. przewiduje się wprowadzenie zmian do Regulaminu Pracy Urzędu m. st. Warszawy między innymi dot. czasu pracy.

Mniej więcej w połowie kwietnia br. przewiduje się wprowadzenie zmian do Regulaminu Pracy Urzędu m. st. Warszawy między innymi dot. czasu pracy. Paragraf 11 pkt 10 będzie stanowił:„Czas pracy pracowników Urzędu ustala się na godziny od godz.8.00 do godz. 16.00 w dni powszednie, od poniedziałku do piątku włącznie, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12.” Natomiast paragraf 11 pkt. 11 uzyska brzmienie: „W celu zapewnienia mieszkańcom możliwości załatwiania spraw w Urzędzie w dogodnym dla nich czasie, w komórkach organizacyjnych Urzędu prowadzących bezpośrednią obsługę mieszkańców ustala się dodatkowe godziny pracy: w poniedziałki od godz. 16.00 do godz. 18.00 z zachowaniem prawa pracowników tych komórek do otrzymania, wedle ich wyboru, stosownego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe albo do odbioru czasu wolnego w innym terminie w wymiarze równym czasowi przepracowanemu w godzinach nadliczbowych. Wykaz tych komórek podaje się do wiadomości pracowników oraz mieszkańców w przyjęty sposób, w tym poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy